https://www.smeden.nl/ngk/lidmaatschap
 

Lidmaatschap


Het NGK staat open voor bedrijven (gewone leden), leveranciers (buitengewone leden) en particulieren (donateurs/abonees). De mix tussen bedrijven, leveranciers en particulieren draagt bij tot een betere onderlinge samenwerking en het onderlinge informele contact binnen het gilde wordt als zeer waardevol ervaren.

Het NGK kent 5 lidmaatschapsvormen:

Gewone leden

Zijn bedrijven die lid zijn van Metaalunie en die uitsluitend of in belangrijke mate op ambachtelijke wijze ferro en non-ferro metalen vervormen door middel van ambachtelijke smeedtechnieken.

Buitengewone leden

Zijn leveranciers die overwegend niet als ambachtelijk kunst-, sier- of restauratiesmederij kunnen worden beschouwd, maar zeer nauw met het smeden zijn verbonden.

Particuliere leden (abonnees)

Die zich nauw met de smeden betrokken voelen en geen full-time metaalbewerkings- of aanverwant bedrijf hebben.

Geassocieerde leden

Zijn bedrijven die uitsluitend of in belangrijke mate op ambachtelijke wijze ferro en non-ferro metalen vervormen door middel van ambachtelijke smeedtechnieken, die echter statutair geen lid kunnen worden van de Metaalunie (bijvoorbeeld gevestigd in het buitenland of nog in dienstverband naast het eigen smidsbedrijf).

Jonge leden

Het NGK wil in het bijzonder jonge, beginnende smeden ondersteunen in het uitbouwen van hun smidsbedrijf en vandaar is het voor deze specifieke doelgroep mogelijk om 2 jaar lid te worden van het NGK tegen het particuliere leden tarief. Vereisten:

  • je bent ondernemer en hebt een smederij
  • op het moment van aanvraag ben je jonger dan 36 jaar
  • voorheen niet verbonden geweest aan het NGK als donateur/particulier lid
  • overige vereisten: deze komen overeen met het gewone lidmaatschap

Ik wil lid worden