USP Uniek verkoopvoorstel 10%

GildeproefWat is een gildeproef?

Een Gildeproef is een praktisch examen, waarbij de smid in een bepaalde tijd een werkstuk op basis van een tekening binnen de vastgestelde toleranties en met een minimale kwaliteit moet hebben gesmeed.

Smeden die zowel de Gildeproef basis als de Gildeproef Gevorderd met succes hebben afgelegd, mogen zich Vakbekwaam Smid noemen. De Vakbekwame Smeden kunnen vervolgens verder om het hoogst haalbare te bereiken: de Meestertitel.

Voorbeeld Gildeproef Basis
Voorbeeld Gildeproef Gevorderd

De kosten per proef bedragen € 250 exclusief btw.

De Gildeproeven worden 1 of 2 keer per jaar afgenomen. Heb je interesse hierin?
Voor meer informatie, neem contact op met het NGK, tel. 030-605 3344 of info@smeden.nl.

Data, locatie en prijzen

Alle deelnemers aan de Gildeproeven ontvangen ter voorbereiding van de proef de tekening van het te maken werkstuk zonder maatvoering. Op de examendag zelf wordt de definitieve tekening uitgereikt met maatvoering en toleranties.

Gildeproeven worden gepland op speciale examendagen op de Botterwerf in Huizen. De examencommissie (bestaande uit minimaal twee onafhankelijke en deskundige smeden) beoordeelt het werkstuk op vooraf vastgestelde criteria.

Als je geslaagd bent ontvang je het Gildeproef-certificaat.

Het afleggen van een Gildeproef kost € 250 exclusief btw.

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de Gildeproef, neem dan contact op met het NGK-secretariaat.