http://www.smeden.nl/meer-aandacht-voor-kwaliteit-en-opleiding/_382_n__29_NL_239

Meer aandacht voor kwaliteit en opleiding!

Wij (net als veel andere ambachten) maken ons zorgen over de continuïteit van het vakmanschap in de sector en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

Het NGK neemt deel aan het Platform Gespecialiseerde Aannemers. Dit Platform overlegt met de Vakgroep Restauratie (Aannemers) en de VAWR (Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie). Samen is een rapport opgesteld waarin dringend aandacht wordt gevraagd voor opleidingen in de restauratie en de uitvoeringskwaliteit. Afgelopen week is het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed' aangeboden aan Minister Bussemaker van OC&W. Lees hier het persbericht...