Sinds 2001 heb ik het voorrecht te mogen genieten van mijn grootste passie; smeden. Het vormen van ijzer tot functionele en decoratieve elementen maakt mij gelukkig. De combinatie van kracht en creatie levert iedere keer weer prachtige resultaten op. Mijn werk is duurzaam en vooral uniek. Dat maakt dat ik het mooi vind en kan genieten van mijn ambacht.

Meerdere leermeesters hebben mij de technieken bijgebracht en daardoor heb ik mij de traditionele smeedkunst eigen kunnen maken. De vaardigheid, die dit oude ambacht vergt, is grenzeloos, waardoor iedere dag een nieuwe uitdaging is. Het telkens zoeken en vinden van nieuwe mogelijkheden in het ijzer blijft mij boeien. Mijn laatste leermeester zei met enige regelmaat ‘Handwerk moet mooi zijn’; een waarheid die mij altijd is bijgebleven. Als het werk aan mijn kwaliteitseisen voldoet merk ik het met mijn meesterteken; een klavertje vier.

De laatste jaren heb ik mij meer en meer toegelegd op het smeden van gereedschappen voor de smid, hoefsmid en andere ambachten waar de gereedschappen moeilijk voor te vinden zijn. Het omvormen van een blokje staal naar een stuk gereedschap dat in de juiste handen een mensenleven en langer dienst doet, vind ik machtig mooi. Hoe verder ik me in het smeden verdiep, hoe meer ik wil leren en hoe meer ik het vermoeden krijg dat er nooit genoeg tijd is om alles te doen.

www.sterksmeedwerk.nl