https://www.smeden.nl/ngk/activiteiten
 

Activiteiten


Het NGK behartigt de belangen van de ambachtelijke smeden in Nederland. Dat doet het NGK door allerlei activiteiten:

Promotie smeden

 • Publicaties in de vakbladen over kunst-, sier- en restauratiesmeden
 • Smedendagen

Cursussen

 • Cursus Basisvaardigheden Smeden (8-daagse cursus)
 • Cursus Gevorderd Smeden (8-daagse cursus)
 • Specialisaties:
  Cursus Hang- en Sluitwerk smeden en Gereedschappen smeden (4-daagse cursussen)
 • Masterclasses:
  Vuurlassen/Wellen, Koperdrijven, Vergulden, Tekenen voor Smeden

 

 

Kwaliteit

 • Gildeproef Basis
 • Gildeproef Gevorderd (vakbekwaam smid)
 • Erkenningsregeling (NGK Erkende Smederij)
 • Restauratiebestek (Normen en Beoordelingscriteria restauratie aan smeedijzer)

Opleiding

 • ROC Opleiding Smeden (MBO-niveau 2 en 3)

Overig

 • Uitgebreide Smidsmagazine (nieuwsbrief)
 • Excursies
 • Deelname aan buitenlandse smedendagen
 • Overleg met instellingen en instanties - een overzicht.