USP Uniek verkoopvoorstel 10%

NGK Erkende Smederij | Historisch Ferro MetaalUitvoeringsrichtlijn Historisch Ferro Metaal

Restaureren van historisch metaal vraagt om specialistische kennis en om extra vaardigheden. In de Uitvoeringsrichtlijn (URL) Historisch Ferro Metaal staat beschreven hoe historisch ferro metaal gerestaureerd moet worden.

Het NGK heeft de uitvoeringsrichtlijn opgesteld URL 4012 Historisch Ferrometaal opgesteld in nauwe samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Stichting ERM en verder met opdrachtgevers, aannemers en architecten werkzaam in de restauratie .

De in deze uitvoeringsrichtlijn opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag om in aanmerking te komen voor een Stichting ERM Erkende Restauratiesmederij.

Indien bij een restauratie gebruik wordt gemaakt van een Erkende Restauratiesmederij, dan weet je dat je deskundige vakmensen inschakelt. Nu kun je met een gerust hart het vaak eeuwenoude monument laten herstellen.

De lijst met NGK Erkende Smederijen vindt u op de website van de Stichting ERM: www.stichtingerm.nl

Het doel van de URL

De URL heeft als doel het aantoonbaar maken van kwaliteit van ambachtelijk smeedwerk en deze te verhogen. Een bekwaam smid weet welke kwaliteit hij of zij levert, maar voor de klant/opdrachtgever is dat vaak lastiger te bepalen. De afnemer beschikt immers vaak niet over genoeg kennis van smeedwerk.

Voor de branche is het van belang dat, door middel van het toetsen van de smederijen volgens objectieve criteria zoals opgenomen in deze erkenningsregeling, de vakbekwaamheid van een smederij bepaald kan worden.

Een smederij die NGK Erkende Smederij wil worden voldoet aan twee belangrijke criteria:

1. Degelijke bedrijfsvoering

Een NGK Erkende Smederij kan aantoonbaar voldoen aan kwaliteitseisen, die ook transparant zijn voor de opdrachtgever. Deze criteria zijn in de Beoordelingsrichtlijn 4000 van Stichting ERM beschreven.

Neem contact op met het secretariaat van Stichting Keurmerk Branches voor meer informatie over de criteria.

2. Specialistische kennis - vakbekwaam smid

Het belangrijkste bezit van een smederij is de smid zelf. Smeden is een ambacht. In deze erkenningsregeling nemen de kwaliteiten van de smid een nadrukkelijke plaats in. Een smid toont zijn vakbekwaamheid aan door het afleggen van de twee NGK-gildeproeven: de Basis Gildeproef en de Gevorderden Gildeproef. In een erkende smederij is een smid werkzaam die beide Gildeproeven met succes heeft afgeleged. Hier vind je de lijst met vakbekwame smeden.

De smid en de smederij verklaren bij restauratiewerkzaamheden te werken volgens de richtlijnen vastgelegd in URL4012 Historisch Metaal Ferro.

Een externe partij voert een objectieve audit uit en bij goedkeuring mag de smederij het Stichting ERM logo voeren voor erkende bedrijven.

Meer informatie over Stichting ERM en alle regelingen vind je op hun website. Je kunt ook contact opnemen met het NGK-secretariaat via e-mail of tel. 030-605 3344.