https://www.smeden.nl/kwaliteit/ngk-erkende-smederij
 

NGK Erkende Smederij


De erkenningsregeling ’NGK Erkende Smederij’ heeft als doel het aantoonbaar maken van kwaliteit van ambachtelijk smeedwerk en deze te verhogen. Een bekwaam smid weet welke kwaliteit hij of zij levert, maar voor de klant/opdrachtgever is dat vaak lastiger te bepalen. De afnemer beschikt immers vaak niet over genoeg kennis van smeedwerk. Voor de branche is het van belang dat door middel van het toetsen van de smederijen volgens objectieve criteria, zoals opgenomen in deze erkenningsregeling, de vakbekwaamheid van een smederij bepaald kan worden. Aangezien het restaureren extra eisen stelt aan de smid en de smederij, is de specialisatie Restauratie ontwikkeld.

Een smederij die NGK Erkende Smederij wil worden voldoet aan twee belangrijke criteria:

1. Degelijke bedrijfsvoering

Een NGK Erkende Smederij kan aantoonbaar voldoen aan kwaliteitseisen, die ook transparant zijn voor de opdrachtgever. Deze criteria zijn in de Beoordelingsgrondslag beschreven en worden periodiek getoetst door een onafhankelijk, extern onderzoeksbureau. Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie over de criteria.

2. Vakbekwaam Smid

Het belangrijkste bezit van een smederij is de smid zelf. Smeden is een ambacht. In deze erkenningsregeling nemen de kwaliteiten van de smid een nadrukkelijke plaats in. Een smid toont zijn vakbekwaamheid aan door het afleggen van de twee NGK-gildeproeven: de Basis Gildeproef en de Gevorderden Gildeproef.
 

Lees in de brochure meer over de NGK Erkende Smederij. U kunt ook contact opnemen met het NGK-secretariaat via e-mail of tel. 030-605 3344.
 

De lijst met NGK Erkende Smederijen vindt u op de website van de Stichting ERM: www.stichtingerm.nl