USP Uniek verkoopvoorstel 10%

ActiviteitenHet NGK behartigt de belangen van de ambachtelijke smeden in Nederland.

Dat doet het NGK door allerlei activiteiten:

Promotie van het smeedambacht

 • Publicaties in de vakbladen over kunst-, sier- en restauratiesmeden
 • Jaarlijkse smedendagen
 • Deelname aan beurzen (bijvoorbeeld Beurs Monument)
 • Deelname aan overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting ERM en Platform Gespecialiseerde Aannemers
 • Overleg met instellingen en instanties - een overzichtCursussen

Het NGK wil de vaardigheden van de smeden die al in het vak werkzaam zijn verhogen en ook particulieren en andere geinteresseerden de mogelijkheid bieden met dit mooie vak kennis te maken door middel van:Kwaliteit

Het NGK wil kwaliteit aantoonbaar en zo objectief mogelijk meetbaar maken. Dat doen we onder andere door:

 • Gildeproef Basis
 • Gildeproef Gevorderd
 • Meestertitel
 • Uitvoeringsrichtlijn Historisch Ferro Metaal (in samenwerking met Stichting ERM)
 • Erkende Restauratiebedrijven (door Stichting ERM)Opleiding

Samen met onderwijsinstanties werkt het NGK aan de invoering van een Keuzedeel op mbo-niveau.

 • ROC Opleiding Smeden (mbo-niveau 2 en 3)