https://www.smeden.nl/smeedcursussen/vormgeving-design
 

Workshop Metaaldesign, vormgeving & creativiteit

De nadruk van deze workshop ligt op het vinden van oplossingen voor het vormen van creatieve ideeën. De inhoudelijke analyse van een onderwerp en de eigen wens naar verandering/verbetering van de opdracht van een klant vraagt om oplossingen/ideeën van de (metaal)vormgever. De deelnemers krijgen suggesties om te komen tot een individuele creatieve ontwikkeling van ideeën. Goede ideeën ontstaan niet toevallig! Het doel van deze workshop is om op een opbouwende manier tot ideeën te komen.

Als uitgangspunt krijgen de deelnemers de grondbeginselen mee van vormgeving: ‘Verfijn uw waarneming!’ en ‘Laat uw ‘dwaze’ ideeën toe!’.

De behandeling van de betekenis en het begrijpen van het principe van vormgeving en de benaderingsmethode van de diverse thema’s met betrekking tot vormgeving en opdrachten, vormen het zwaartepunt van deze cursus. U leert de regels voor vormgeving kennen. Individuele creatieve oplossingen voor klantgerichte (metaal)vormgeving worden gezamenlijk uitgewerkt. Bovendien worden de methodes en de strategieën voor het vinden van ideeën gedemonstreerd en worden de hulpmiddelen toegelicht. Die maken het voor iedere deelnemer mogelijk om individuele ontwerpen voor zijn opdrachtgever uit te werken en het ontwerp toe te lichten. Naast de intensieve theoretische behandeling van dit proces, worden ideeën uitgewerkt en geformuleerd.

Ten slotte wordt er ingegaan op de presentatiemogelijkheden en suggesties met betrekking tot de diverse technieken voor deze presentatie. Er worden voorbeelden getoond van grafische weergaven, van schets tot aan de presentatietekening voor de klant.

De workshop wordt in 3 opeenvolgende dagen gegeven. Door de ongedwongen sfeer en de samenwerking in kleine groepen, komt het tot een intensieve onderlinge uitwisseling. Het resultaat is dat er veel inspirerende uitgangspunten voor vormgeving worden gevonden. Door de spontane discussies krijgt iedere deelnemer ook een stuk levensvisie van andere deelnemers mee.

Theoretische behandeling van de uitgangspunten van vormgeving en een individuele creativiteitstraining. Niet alleen voor designers in de metaal!

Locatie:

NGK-opleidingscentrum op de Botterwerf in Huizen (NH).

Data en tijden:

De cursusdata worden nog ingepland.

Docent (Duitstalig):

Alfred Bullermann

Programma

Dag 1:

Start 08:30 uur
Ontvangst, voorstelronde deelnemers

Inleiding cursus

Verklaring van de betekenis/noodzaak van deze cursus over vormingsleer en creativiteit.

 • Wat is ‘intelligentie’?
 • Wat is ‘creativiteit’?
 • Ontwikkelingen rond het vinden van ideeën -zoeken naar de vorm- ‘salto formale’
 • Instructie over de individuele creatieve zelftraining
 • Eerste korte pogingen tot vormgeving

Lunch

Presentatie van ontwerpen en tekeningen.
Demonstratie van presentatietechnieken en hulpmiddelen.
Toelichting bij het toepassen van een presentatie en het vergelijken van de presentaties en de uitgevoerde producten/projecten.

Herhaling van het trainen van de zintuigen: ‘Polijst uw waarneming’.

Dag 2:

Start: 08:30 uur

De ‘betekenis van vorm’ in het maatschappelijk leven.
Voorstel van benaderingsmethodes voor het vinden van ideeën:

 • Probleemstelling
 • Eerste ideeën
 • Formele samenhang
 • Emotionele samenhang
 • Materiaal effecten
 • Vorm effecten

Toepassing als individuele oefening en als groepsopdracht.

Lunch

Creativiteitstraining d.m.v. diverse opgegeven onderwerpen. Indien nodig het uitwerken van de ontwerpen van de deelnemers.

Dag 3:

Start 08:30 uur

Evaluatie/analyse van de workshop door leiding en deelnemers.
Creativiteitstraining met betrekking tot andere onderwerpen.

Docent:

De heer Alfred Bullermann (Duitstalige docent). Voor meer informatie over Alfred Bullermann en zijn werk, kijk op www.bullermann.de.

Opleidingseisen:

N.v.t.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8, maximaal 12.

Materiaal:

De workshop is inclusief materiaal.

Prijs:

Prijs NGK-leden/particuliere leden € 425* overige deelnemers € 525. Deze prijs is inclusief materiaal, koffie/thee, lunch en exclusief btw.
*Je kunt donateur/abonnee worden van het NGK voor € 114,95 per jaar. Klik hier voor meer informatie.

Leeftijd:

Voor onze cursussen en workshops geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Wil je deelnemen, maar ben je jonger dan 18? Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Neem dan contact op met secretariaat.

Voorwaarden:

Het cursusbedrag dient 4 weken voor het begin van de cursus op ons rekeningnummer te zijn overgemaakt o.v.v. ‘Workshop metaaldesign, vormgeving & creativiteit’.

Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de workshop behouden wij ons het recht voor om 25% van de kosten in rekening te brengen indien er geen andere deelnemer uw plaats kan innemen.

Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of men komt niet en geen andere deelnemer neemt uw plaats in, wordt het bedrag niet terugbetaald.