USP Uniek verkoopvoorstel 10%
182 woorden
1 minuten leestijd

`Een krachtigen slag den hamer` - Bond van Smedenpatroons Nederland

Koninklijke Metaalunie wortelt in een lange, meer dan honderdjarige geschiedenis van werkgevers die zich verenigden in voorlopers van de huidige organisatie. Deze rubriek verbindt heden en verleden van de inmiddels koninklijke vereniging met elkaar. Uiteraard is die verbinding er vooral dankzij de Metaalunieleden. Zonder de smid op de hoek van de straat uit 1903 zou er immers geen verleden zijn en zonder de machinebouwers, verspaners, lassers, noem maar op, geen hier en nu.

Het eerste geschreven woord over de vereniging was niet terug te vinden in een blad, maar in de oprichtingsnotulen van de Bond van Smedenpatroons Nederland (BSPN), voorloper van wat nu Metaalunie is. Die oprichting gebeurde, zo valt te lezen in diezelfde notulen, ‘op 15 juli 1903, des namiddags om 3 uur’ met een ‘krachtigen slag den hamer’ door voorzitter Duport. Solidariteit vormde toen al de grondgedachte van de vereniging, zoals blijkt uit de woorden van de voorzitter bij die gelegenheid. ‘De hoofdfactor, waarop het aankomt, is samenwerking. Er kan niets goeds tot stand komen, indien wij elkaar niet verstaan’, aldus Duport op die vijftiende juli.
Lees verder… 

Bron: Metaal + Techniek 

Nieuwsoverzicht