https://www.smeden.nl/ngk/einde-lidmaatschap
 

Einde lidmaatschap


Mocht u onverhoopt uw NGK-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door voor 1 juli een aangetekende brief te sturen naar het NGK-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van de opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adres:

NGK  p/a Koninklijke Metaalunie
Ter attentie van het Secretariaat
Postbus 2600
3430 GA  NIEUWEGEIN