https://www.smeden.nl/kwaliteit/stabu-bestek-smeedwerk
 

Stabu bestek smeedwerk


In de Stabu systematiek zijn twee specificaties betreffende smeedwerk opgenomen. Het betreft hier een R(esultaat)-specificaties en B(ouwstof)-specificaties. De R- en B-specificatie vormen, samen met het bouwdeel, de totale (kort)tekst van het onderdeel. 

De Stabu systematiek gaat uit van het eindresultaat/eindproduct (het gerede product, aangebracht in het werk). Opnames van een bestaande toestand, voorafgaande aan de aanbesteding, is pre-contractueel en wordt derhalve niet in de systematiek opgenomen of vermeld.

Stabu R-specificatie

Stabu B-specificatie

 

Lees hier meer over Stabu