https://www.smeden.nl/kwaliteit/restauratie/voorbeelden-restauratie
 

Restauratiekwaliteit

Wij spreken van restauratiekwaliteit als bij een ingreep cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt en deze ingreep technisch gezien functioneel en degelijk wordt uitgevoerd. Essentieel daarbij is een bij het monument passende balans tussen het technisch op orde brengen en behoud van monumentwaarden, zoals patina. In de presentatie gegeven door de RCE wordt een duidelijk overzicht gegeven van wat restaureren is en welke keuzes gemaakt moeten worden.

Voorbeelden

Fontein op het Binnenhof.

In het verleden slecht gerestaureerd en door weersinvloeden nog verder achteruit gegaan.

 

 

Restauratie aan de gang in een NGK Erkende smederij

Gerestaureerd

De fontein weer in volle glorie op het Binnenhof.

 

Geslaagde restauratie?

Nee. Het werk is technisch prima uitgevoerd. Technisch functioneel en degelijk, maar hier is onvoldoende rekening gehouden met restauratie-ethische uitgangspunten.

Na het stralen blijkt dat van ambachtelijk smeedwerk geen sprake is.

Bron: RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen