https://www.smeden.nl/kwaliteit/restauratie/restauratiebestek
 

Restauratiebestek

Het rapport “Normen en beoordelingscriteria ten behoeve van het behoud door middel van het restaureren van het smeedijzeren erfgoed” is een voorbeeld van certificering en kwaliteitsborging.
Het vervaardigen van een dergelijk rapport met het daarbij horende draagvlak vanuit de professionele restauratiewereld  - het NGK, de Koninklijke Metaalunie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen RACM, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) - en de Hogeschool Utrecht en is geen eenvoudige zaak. Het NGK is er dan ook trots op dat de samenstellers van het rapport elkaar in de inhoud hebben kunnen vinden.


Brochure RCE Techniek | 48

Stalen ramen en deuren worden vaak vervangen omdat men denkt dat ze of niet meer te repareren of niet meer leverbaar zijn, maar ook omdat de indruk bestaat dat ze niet kunnen voldoen aan hedendaagse eisen. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden tot behoud en herstel en tot verbetering. Waar hier over ramen gesproken wordt, worden ook deuren bedoeld. Lees verder...