https://www.smeden.nl/kwaliteit/restauratie
 

Restauratie en smeden

Het restauratievak vergt kennis en kunde, maar helaas is kennis van oude ambachten niet meer vanzelfsprekend aanwezig bij vakmensen.

Ook is restauratie een maatschappelijk gegeven, waarbij scherp gelet wordt op de kwaliteit van de vaak gesubsidieerde uitvoering. Deze beide factoren leiden er als vanzelf toe dat zowel processen, als materialen, als uitvoering in de gespecialiseerde restauratiepraktijk onderworpen zijn aan kwaliteitsborging.

Wat draagt het NGK bij aan restauratiekwaliteit?

Het NGK heeft in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een uitvoeringsrichtlijn opgesteld: De Normen en beoordelingscriteria van de restauratie aan smeedijzer.

De in deze uitvoeringsrichtlijn opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor en de instandhouding van een door het NGK opgestelde regeling 'NGK Erkende Smederij'.

Praktisch advies bij schade aan uw monument

Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg de publicatie ‘Praktische tips voor vakkundig herstel’ uitgebracht. In het menu links kunt u hier meer over lezen.