https://www.smeden.nl/kwaliteit/restauratie
 

Restauratie en smeden

Het restauratievak vergt kennis en kunde, maar helaas is kennis van oude ambachten niet meer vanzelfsprekend aanwezig bij vakmensen.

Ook is restauratie een maatschappelijk gegeven, waarbij scherp gelet wordt op de kwaliteit van de vaak gesubsidieerde uitvoering. Deze beide factoren leiden er als vanzelf toe dat zowel processen, als materialen, als uitvoering in de gespecialiseerde restauratiepraktijk onderworpen zijn aan kwaliteitsborging.

Wat draagt het NGK bij aan restauratiekwaliteit?

Het NGK heeft in samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Stichting ERM deuitvoeringsrichtlijn opgesteld URL 4012 Historisch Ferrometaal.

De in deze uitvoeringsrichtlijn opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag om in aanmerking te komen voor een Stichting ERM Erkende Restauratiesmederij.

Praktisch advies bij schade aan uw monument

Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg de publicatie Praktische tips voor vakkundig herstel uitgebracht.