https://www.smeden.nl/kwaliteit/ngk-gildeproef
 

Gildeproef


Een Gildeproef is een praktisch examen waarbij de smid in een bepaalde tijd een werkstuk op basis van een tekening binnen de vastgestelde toleranties en met een minimale kwaliteit moet hebben gesmeed.

Voorbeeld Gildeproef Basis
Voorbeeld Gildeproef Gevorderd

Alle deelnemers van de Gildeproeven ontvangen ter voorbereiding de tekening van het werkstuk zonder maatvoering. Op de examendag zelf wordt de definitieve tekening uitgereikt met maatvoering en toleranties.

Gildeproeven worden gepland op speciale examendagen op de Botterwerf te Huizen. De data zijn terug te vinden onder agenda. De Examencommissie (bestaande uit minimaal twee onafhankelijke, deskundige smeden) beoordeelt het werkstuk op vooraf vastgestelde criteria.

De data en de prijzen voor de Gildeproeven zijn op te vragen bij het NGK-secretariaat.