https://www.smeden.nl/kwaliteit
 

Kwaliteit smeedwerk

Het NGK staat voor kwaliteit en promoot dat intensief. Maar wat is kwaliteit?

Kwaliteit is onder andere:

  • Een smid die de kneepjes van het vak echt kent. Daarvoor hebben we de Gildeproeven ontwikkeld.
  • Een smederij die een project op een deskundige manier oplevert. Daarvoor hebben we de regeling NGK Erkende Smederij opgezet.
  • Een smederij die bij de restauratie van een monument weet waar op te letten, die de bouwmethodes uit die tijd kent en de bouwstijlen herkent. Daarvoor heeft het NGK, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het document 'Normen en beoordelingscriteria van de restauratie aan smeedijzer' opgesteld en is daarnaast de specialisatie Restauratie opgezet binnen de regeling NGK Erkende Smederij.
  • Een gedegen en uniforme, gestandaardiseerde besteksystematiek in de bouw, daarvoor zijn in samenwerking met de Stichting Stabu twee systematieken ontwikkeld.

In het menu aan de linkerkant kunt u meer over deze onderwerpen lezen.

voor restauratie na restauratie