Vroeger was het smidsambacht onderverdeeld in de verschillende specialisaties zoals: kachelsmid, wapensmid, koperslager, vuurwerker, slotenmaker en bankwerker, aangevuld met ‘nieuwe’ beroepen: draaier, frezer, plaatwerker en gereedschapsmaker. In het werk dat wij uitvoeren komen al deze disciplines aan bod, evenals het ontwerpen en tekenen van metalen voorwerpen die wij in ons veelzijdige beroep als kunstsmid maken.

De gebroeders van der Horst hebben zich in 1902 als kunstsmeden in Utrecht gevestigd. Vanaf oktober 2009 werken Axel en zijn zoon Wout van der Horst gezamenlijk in de smederij. Sinds 2021 is de smederij een CV geworden en staat op naam van Wout. Hij is alweer de 6de generatie smeden van der Horst.

www.kunstsmid.com