https://www.smeden.nl/31-mei-en-1-juni-2019-nationale-smedendagen-national-blacksmith-festival-nieuwkoop/_387___30_NL_270_____

VRIJDAG 31 MEI EN ZATERDAG 1 JUNI 2019
NATIONALE SMEDENDAGEN 2019 - NIEUWKOOP

NATIONAL BLACKSMITH FESTIVAL 2019 - NIEUWKOOP, NETHERLANDS

 

Beste NGK-leden en smeedenthousiastelingen,

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni a.s. vinden in Nieuwkoop de Nationale Smedendagen plaats, midden in het dorp, op het Reghthuysplein. Net als de laatste editie, die in 2008 in Nieuwkoop plaatsvond, willen we er een groot evenement van maken, met veel smeden uit binnen- en buitenland. Ook gaan we werken aan een gezamenlijk werkstuk. Meer informatie daarover volgt nog.

Dear blacksmiths and fans of blacksmithing,

On Friday May 31 and Saturday June 1, the ‘Nationale Smedendagen/National Blacksmith Festival’ will take place in the town square ‘Reghthuysplein’ in Nieuwkoop. Like the last edition, which took place in 2008, we want to make it into a big event with lots of blacksmiths from Holland and abroad. We will also work on a combined project. More information about that will follow as soon as possible.

Vrijdag 31 mei 2019 

09:00 uur: Uitleg te smeden objecten (niet toegankelijk voor publiek) / Explanation of objects to be forged (not open to the public)
09:30 uur: Terrein open voor het publiek / Terrain open to the public
10:00 uur: Openingsceremonie ‘Aambeeld ploffen’ / Opening ceremony
10:10-16:30 uur: Demonstratie smeden / Forging demonstration

Zaterdag 1 juni 2019

09:00 uur: Uitleg te smeden objecten (niet toegankelijk voor publiek) / Explanation of objects to be forged (not open to the public)
09:30 uur: Terrein open voor het publiek / Terrain open to the public
10:00 uur: Opening
10:10-16:30 uur: Demonstratie smeden / Forging demonstration

We willen graag zoveel mogelijk vuren en aambeelden op het terrein hebben staan, zodat we de NGK-vuren en aambeelden voor de buitenlandse gasten kunnen reserveren. Daarom vragen we je vriendelijk of je een vuur en/of aambeeld mee zou willen nemen. 
We would like to have as many fires and anvils as possible available, so that we can reserve the NGK-fires and anvils for the guests from abroad. That is why we kindly ask you if you would like to bring a fire and/or anvil with you.
 

Overnachtingsmogelijkheden

Overnight accommodation:

Catering:

Deze editie voorzien we in 2x lunch (vrijdag en zaterdag) en een diner op vrijdagavond.
This edition we provide 2x lunch (Friday and Saturday) and a dinner on Friday evening.

Stukken voor expositie:

In het Reghthuys kunnen stukken geëxposeerd en verkocht worden. Kijk hier voor meer informatie over het Reghthuys.

Als je expositiestukken meeneemt, dan graag hierboven aangeven hoeveel stuks. Vergeet niet om het expositiestuk te voorzien van een kaartje met minimaal een naam en telefoonnummer.

Items for exhibition:

In the Reghthuys at the Reghthuysplein, items can be displayed and sold. Click here for more information about the Reghthuys.
If you bring exhibition items, please indicate how many pieces. Do not forget to provide the piece with a nametag with at least a name and telephone number.

Om alles zo goed mogelijk voor deze dagen voor te bereiden, treffen jullie hier een e-mail met een aantal vragen aan. 

To get everything well prepared, please click on this link where you will find an e-mail with a number of questions.
 

In verband met de voorbereidingen zie wij de aanmeldingen graag voor 1 maart tegemoet.
Because of preparations, we would like to receive your registration before March 1.

Meer informatie over Nieuwkoop en omgeving

More informatie about Nieuwkoop and surroundings